Bij het aanmaken van een klantaccount ziet de klant een dropdownmenu met daarin de landen waar jij als winkelier naartoe verzend. Welke landen getoond worden wordt bepaald door de verzendmodules en de daarbij behorende verzendzones. Dat wil zeggen: de landenlijst leest de actieve verzendmodules en hun verzendzones uit en laat alleen de landen zien die voorkomen in die modules.


Voor het instellen van verzendmodules- en zones hebben we kennisartikelen beschikbaar: