Bij het aanmaken van een klantaccount wordt aan de klant een dropdownmenu getoond met daarin de selectie van landen waarnaar jij als winkelier verzendt. Welke landen in die lijst aanwezig zijn, hangt af van de ingestelde verzendzones. De landenlijst leest namelijk de actieve verzendmodules en de daaraan gekoppelde verzendzones uit en laat alleen de landen zien die voorkomen in die verzendzones. Als er bijvoorbeeld alleen verzendzones met Nederland actief zijn, kan de klant alleen kiezen voor Nederland. 


Om je te helpen met het correct instellen van verzendmodules- en zones hebben we kennisartikelen beschikbaar: