Bij het aanmaken van een klantaccount ziet de klant in een dropdownmenu een selectie waar jij als winkelier naartoe verzend. De landen in de lijst worden bepaald door de in gebruik genomen verzendzones. Dat wil zeggen: de landenlijst leest de actieve verzendmodules en hun verzendzones uit en laat alleen de landen zien die voorkomen in die zones. Zijn er dus alleen verzendzones met Nederland actief, dan kan de klant alleen kiezen voor Nederland.


Voor het correct instellen van verzendmodules- en zones hebben we kennisartikelen beschikbaar: