Shoptrader biedt ingebouwde ondersteuning voor facebook domain verification. Met facebook domain verification wordt bedoeld de meta tag in de <head> van de HTML:


<meta name="facebook-domain-verification" content="xyz"/>

Je gaat als volgt te werk om facebook domain verification in te stellen:

  • Ga naar de backoffice van je shop
  • Ga naar Configuratie > Algemeen > Social Media
  • Ga naar het onderdeel Facebook domeinverificatie id
  • Vul de code in die bij content moet komen te staan. Dat is in bovenstaand voorbeeld dus xyz. Let op: het is niet de bedoeling om de hele metatag in te voeren.
  • Klik op Opslaan
  • De genoemde meta tag is nu in de shop zichtbaar.