Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce. De nieuwe regels gelden wanneer je met je Europese webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaalt met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten het vestigingsland van jouw webshop. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je de btw van jouw eigen land in rekening blijven brengen. Dit drempelbedrag geldt dus voor de tweede helft van 2021. De daaropvolgende jaren geldt een drempelbedrag van 10.000 euro per kalenderjaar.


Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een ‘gelijk speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan. Voor meer informatie zie: Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU.


Dit artikel geeft uitleg over wat dit betekent voor jouw webshop bij Shoptrader.


  • In het menu Configuratie > Algemeen introduceren we een nieuwe optie 'Btw percentage over artikelen dynamisch vaststellen'. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, dan wordt de btw dynamisch bepaald aan de hand van het land in het factuuradres. Standaard staat de optie uit.

 

  • Wanneer de klant zich nog niet heeft geregistreerd, dan weet de shop logischerwijs nog niet welke btw percentages er gehanteerd moeten worden. Standaard worden dan de btw-percentages van het vestigingsland van de shop gehanteerd. Na aanmaken van een klantaccount of na inloggen kunnen getoonde prijzen verspringen, maar door gebruik te maken van detecteer land via ip-adres wordt dit voorkomen. Het vestigingsland van de klant wordt dan afgeleid van het ip-adres. De ip-adres controle kan ietwat vertragend werken.
  • Bij het bereiken van 10.000 euro omzet buiten het vestigingsland tonen we een waarschuwing dat 'Btw percentage over artikelen dynamisch vaststellen' moet worden geactiveerd.
  • We introduceren een nieuwe wijze van het invoeren van btw, namelijk 'Normaal tarief', 'Verlaagd tarief 1', 'Verlaagd tarief 2' , 'Superverlaagd tarief' en 'Nultarief'. De actuele percentages zijn al door ons ingevoerd.

  • We introduceren onder Configuratie > Landen een landenpagina waar actuele btw percentages kunnen worden ingekeken en gewijzigd.
  • De maandelijkse inkomstenrapportage passen we aan op zo'n manier dat inkomsten kunnen worden uitgesplitst per land.


Let op: Dynamische vaststelling van btw percentages geldt ook voor verzendkosten.


Voor meer algemene informatie verwijzen we je door naar de informatiepagina van de belastingdienst.