Een verzendzone is een selectie van landen welke je kan toewijzen aan één of meerdere verzendmodules. Het doel van verzendzones is verzendkostendifferentiatie. Met andere woorden: verzendzones stellen je in staat om bepaalde verzendmodules alleen aan te bieden in bepaalde landen of een bepaalde combinatie van landen, bijvoorbeeld alle landen in de Europese Unie.Bevat de verzendzone bijvoorbeeld alleen Nederland, dan zijn verzendmodules met die verzendzone alleen zichtbaar voor zendingen naar Nederland. En bevat de verzendzone Nederland én België, dan zijn de verzendmodules met die gekoppelde verzendzone zichtbaar voor zendingen naar Nederland én België. Naast de landenselectie bepaal je in de verzendzone ook of er wel of niet btw wordt geheven.


Standaard hebben wij een aantal verzendzones voor je aangemaakt welke je kunt vinden onder: Modules > Verzendzones. Je kunt deze zones naar gelang de wens aanpassen, verwijderen of nieuwe aanmaken. 


Het aanmaken van een verzendzone werkt als volgt: 

 • Ga naar de backoffice van je shop.
 • Ga naar Modules -> Verzendzones.
 • Klik op Nieuwe verzendzone.
 • Geef de verzendzone een naam.
 • Vink de gewenste landen aan.
 • Klik op Opslaan.
 • De verzendzone is nu aangemaakt.


Het bewerken van een verzendzone werkt als volgt:

 • Ga naar de backoffice van je shop.
 • Ga naar Modules -> Verzendzones, klik op het bewerk icoon naast de verzendzone die je wilt bewerken.
 • Vink de gewenste landen aan.
 • Geef desgewenst aan of er btw moet worden berekend. Het btw percentage dat voor de berekening gebruikt wordt stel je in in de verzendmodule.
 • Klik op Opslaan.
 • De verzendzone is nu ingesteld.


Het koppelen van een verzendzone aan een verzendmodule werkt als volgt:

 • Ga naar de backoffice van je shop.
 • Ga naar Modules > Verzendmodules en klik op het bewerk icoon naast de verzendmodule die je wilt bewerken.
 • Scroll naar beneden totdat je: "Verzendzone" ziet en selecteer in het dropdownmenu de gewenste verzendzone.
 • Klik op Opslaan.
 • De verzendzone is nu ingesteld.