Ga naar Add-ons (linkermenu backoffice) > Meerdere valuta om vervolgens zelf de desbetreffende valuta's in te voeren met de daarbij behorende koersen.


Onder het tabje: Providers kan je een currency provider aangeven en koppelen met een API van de desbetreffende partij om zodoende altijd actuele koersen in te laden.