Multicatalogus... wat is het?

Met  de Multicatalogus is  het  mogelijk  om vanuit  één  shop  artikelen  te  beheren  voor meerdere webshops. Dit gebeurt  door middel  van een real-time synchronisatieproces aan de hand van het master/slave principe.


Master/Slave Principe

Op één aangewezen webshop, de master, worden artikelen gekopieerd naar één of meer andere webshops, de slaves. Die kopieën worden aan de hand van in te stellen regels continu gelijk gehouden. Wanneer een klant eenartikel besteld op één van de aangesloten shops, dan wordt de voorraad van dat artikel direct op alle winkels direct aangepast.

Hoe synchroniseer je artikelen?

Hiervoor zijn drie manieren:


Manier 1: Ga naar Catalogus> Categorieën & Artikelen en selecteer één of meerdere categorieën. Kies vervolgens in het rechter menu  de  optie  synchroniseer  artikelen. Alle  artikelen  die zich  in  de geselecteerde categorieën bevinden worden nu naar de slave webshop gesynchroniseerd.


Manier 2: Ga naar Catalogus> Categorieën & Artikelen. Kies hier de desbetreffende categorie waarvan je de artikelen wilt synchroniseren met de slave webshop. Selecteer de desbetreffende artikelen en kies in het rechtermenu voor de optie synchroniseer artikelen. Wanneer je dit hebt uitgevoerd zal er in de kolom Sync een teken verschijnen waaraan je ziet dat het desbetreffende artikel is gesynchroniseerd met de slave webwinkel.


Manier 3: Ga naar Catalogus > Categorieën & Artikelen. Creëer een nieuw artikel of bewerk een bestaand artikel. Druk op de knop ‘Opslaan & synchroniseren’.

Waar worden de gesynchroniseerde artikelen geplaatst?

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 1. De gesynchroniseerde artikelen worden geplaatst in de categorie “Geïmporteerde artikelen”. Vanuit hier kan je de artikelen verplaatsen naar iedere categorie die je wilt.
 2. De gesynchroniseerde artikelen worden direct in een aangegeven categorie geplaatst indien op de master de artikelen in een categorie met alias staan en deze alias bij de slaves bekend is. Met andere woorden: als op de master webshop artikelen staan in een categorie met alias ‘apple’ en op de slave bestaat ook een categorie met alias ‘apple’, dan worden de artikelen in de bijbehorende categorie geplaatst.

Indien in ‘Configuratie > Configuratie Add-ons > Multi Catalogus’ de optie ‘Plaats nieuwe artikelen op basis van categorie alias’ aan staat, dan worden artikelen alleen dán gesynchroniseerd als ze in een categorie staan met bekende alias. Staat de optie uit,dan worden artikelen geplaatst in de categorie ‘Geïmporteerde artikelen’ als de alias niet bekend is.


Let op: het plaatsen van artikelen is enkel bij de eerste synchronisatie van toepassing. Je kunt artikelen naderhand gerust verplaatsen en ze blijven dan gewoon staan waar ze staan. De koppeling wordt namelijk gemaakt op artikelniveau.


Waarom kan ik op de slave webshop geen voorraden aanpassen?


De voorraad wordt altijd beheerd op de master webshop en daarna doorgestuurd naar de slave webshops. Daarom is het op de slave webshops alleen mogelijk om incrementele wijzingen uit te voeren aan de hand van orders.

Configuratie multicatalogus

Via het onderdeel Configuratie > Configuratie Add-ons is het mogelijk om aan te geven welke onderdelen na een eerste succesvolle synchronisatie in synchronisatie blijven. De volgende opties zijn voorhanden:

 • Synchroniseer prijzen
  Wanneer deze optie aan staat, dan worden de prijzen bij iedere synchronisatie aangepast aan de hand van de prijzen in de master webshop.

 • Synchroniseer artikelnaam
 • Synchroniseer artikelbeschrijving
 • Synchroniseer status
  Wanneer deze optie aan staat, dan worden de namen, beschrijvingen en online/offline status bij iedere synchronisatie aangepast aan de hand van de instellingen in de masterwebshop.
 • Plaats nieuwe artikelen op basis van categorie alias
  Wanneer deze optie aan staat, dan worden artikelen alleen gesynchroniseerd indien deze in een categorie met een alias staan en deze alias bekend is bij de slave webshops. Staat deze optie uit, dan worden artikelen eveneens in een categorie met bekende alias geplaatst maar is de alias niet bekend dan worden de artikelen in de categorie ‘Geïmporteerde artikelen’ geplaatst.


Dingen om rekening mee te houden

Houd rekening met de volgende zaken:


Meertaligheid

Maak je gebruik van taalmodules? Dan dienen al deze talen ook actief te zijn op de master webshop.


Voorraad

Indien je met voorraad werkt, dan dient de functie controleer voorraad op alle shops hetzelfde te zijn ingesteld. Is dit niet het geval dan zal er geen communicatie tussen de webshops plaatsvinden en wordt de voorraad mogelijk niet up-to-date gehouden.


Duplicate content

Het artikel dat in de slave webshop komt te staan is een exacte kopie van het artikel in de masterwebshop. In de ogen van Google is dit duplicate content. Het is daarom raadzaam om de product teksten aan te passen.


Betalingen

Iedere webshop moet voorzien zijn van een werkende en correct ingestelde payment provider.