Wanneer je op vakantie gaat of een dag niet beschikbaar bent voor het lezen van e-mail kan je een Out of Office instellen zodat klanten automatisch antwoord krijgen wanneer zij jou een e-mail sturen. Hier geeft je bijvoorbeeld aan van wanneer tot wanneer je niet in de gelegenheid bent om te reageren op e-mail.

Log in op https://shoptrader.email:2222/ met het de gebruikersgegevens welke je van de supportafdeling hebt ontvangen.

Klik op "Vacation messages"

Selecteer het e-mailadres waar het om gaat

Vul de vakantieboodschap in.

Geef aan van wanneer tot wanneer dit bericht als reply gestuurd dient te worden.

Klik op create om het geheel op te slaan en te activeren.