Het Shoptrader platform biedt een pagina waar op een overzichtelijke manier alle voorraadmutaties zijn in te zien. Deze pagina is te vinden onder Voorraadbeheer -> Voorraadmutaties. Let op: de mutaties worden alleen bijgehouden wanneer voorraadbeheer is ingeschakeld. Inschakelen kan via Configuratie -> Algemeen -> Voorraadinformatie -> Voorraadbeheer aan/uit.De volgende elementen zijn op de pagina te vinden:

  • Het artikel waarvoor een voorraadmutatie is geregistreerd.
  • Indien de voorraad is gemuteerd door een orderbewerking, het ordernummer.
  • De voorraad vóór de mutatie.
  • De mutatie die is geregistreerd.
  • De voorraad ná de mutatie.
  • De artikelprijs en inkoopprijs.
  • Indien na de vooraadmutatie het artikel automatisch offline of online is gezet dan staat dat hier. Anders geen.
  • De datum wanneer de mutatie heeft plaatsgevonden.
  • De reden voor de mutatie, bijvoorbeeld order geplaatst of handmatig.


Aan de bovenzijde kan een selectie worden gemaakt waarvoor de mutaties worden getoond, zoals een bepaalde periode, merk of mutatiereden.