De add-on KvK nummer kan je verder instellen onder:


Add-ons > KvK nummer (linkermenu backoffice)


Hier kan je instellen of het KvK nummer verplicht gesteld wordt ja of nee.


Vervolgens kan je onder "Configuratie > (tabblad) Accountgegevens" instellen of het KvK nummer veld wel of niet getoond moet worden.

LET OP! Het KvK nummer wordt niet inhoudelijk gecheckt op geldigheid maar alleen op basis van het aantal cijfers.
Doe altijd een check wanneer je het niet vertrouwt!