Wanneer je via Shoptrader een domeinnaam laat registreren, zal Shoptrader ook de DNS-instellingen voor je aanpassen. Het is niet mogelijk om zelf het DNS-beheer uit te voeren.


Als je een DNS-wijziging wilt doorgeven, kun je dit doen via een supportticket naar onze supportafdeling. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wat er gewijzigd of toegevoegd moet worden, bij voorkeur in tekst en niet in screenshots.


Als je zelf het beheer hebt over de domeinnaam, dan is deze bij een externe domeinnaamprovider geregistreerd en ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele DNS-wijzigingen of -toevoegingen. Let op: Shoptrader voert onder geen beding DNS-wijzigingen uit bij externe domeinnaamproviders.


Als je het beheer van de DNS-instellingen te gecompliceerd vindt bij je huidige hostingpartij, kun je ervoor kiezen om het domein naar Shoptrader te verhuizen. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor de DNS-instellingen en kun je wijzigingen/toevoegingen door ons laten uitvoeren.