Wij hebben uw ticket verder besproken met management en development en wij vinden dit een goed idee. Wij plaatsen dit nu op onze ideeënlijst. 

Periodiek nemen wij de lijst door en bepalen wij wat wij hiervan willen gaan ontwikkelen. De prioriteit hiervan wordt mede bepaald door de hoeveelheid soortgelijke aanmeldingen. Vanwege het aantal ontwikkelingen en onze beschikbare resources qua development kunnen wij op dit moment geen tijdspanne afgeven.


Mocht deze wens voor u een hoge prioriteit hebben, dan kunnen wij dit voorrang geven tegen eventuele maatwerkkosten. 

De kosten voor het maatwerk: €75,-p/u.